MBL


Propozície Mestskej bowlingovej ligy 2017/2018 (MBL) ..1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

– usporiadatelom MBL je ŠK Galaxy bowling Trnava
– prezidentom MBL je Tibor Wesolowski a výbor tvoria: Suchánek Ivan, Poitz Thomas, Kozák Ján, Suchánek Ivan, Barek Milan a Manca Štefan
– hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SbwZ, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke
– hrá sa podľa týchto základných propozícii. V prípade nezrovnalosti alebo nejasného výkladu niektorých z pravidiel rozhoduje verdikt prezidenta MBL a ten je nemenný
– v prípade vážnej neočakávanej udalosti ( zatvorenie herne atď,), zvolá prezident súťaže stretnutie kapitánov družstiev

2. PODMIENKY ŠTARTU

MBL je dlhodobé podujatie hrané v termínoch október – január – základná časť február – apríl - nadstavbová časť
- hrá sa v bowlingovej herni v priestoroch ŠK Galaxy bowling Trnava
– hracím dňom je pondelok od 18,00 do 20,00
– MBL je súťaž amatérskych 3-členných družstiev. Hráči musia byť napísaní na súpiskách svojich družstiev. Zákaz hrania hráčov, ktorí sú registrovaní v SbwZ
– družstvo uhradením štartovného vyjadruje súhlas s pravidlami a týmito propozíciami
štartovné: 16,- eur na družstvo každé dvojkolo (treba zaplatiť pred začiatkom 1 zápasu p. Kozákovi)
– pre všetky družstvá sú vypísané termíny zápasov, neexistuje náhradný termín!!! V prípade,že sa družstvo zápasu nezúčastní, bude mu zápas kontumovaný. Do herne je potrebný príchod 10 min pred termínom zápasu

3. HRACÍ SYSTÉM

– ZÁKLADNÁ ČASŤ -
8 družstiev - vyžrebované čísla:
1 DIAMAR
2 BACIGALA
3 B-TEAM
4 TRA-FIT
5 SVIJANY TEAM
6 C-TEAM
7 CIBAK TEAM
8 JUNIOR

– družstvá odohrajú zápasy medzi sebou systémom každý s každým DVOKOLOVO, t.j. 14 zápasov . Po odohraní základnej časti sa družstvá rozdelia v nadstavbe do dvoch skupín. Prvá štvorka finálová, druhá o umiestnenie a Prezidentský pohár
– nadstavba sa odohrá takisto systémom každý s každým DVOJKOLOVO t.j. 6 zápasov. V oboch skupinách sa družstvám vynulujú body. V tejto nadstavbe rozhoduje o celkovom umiestnení pri rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev, lepšie umiestnenie v základnej časti!!!!!
– zápas – každý zápas sa hrá na dvoch dráhach. Vždy jedno družstvo na jednej dráhe. Po odohraní 10 frameov každým hráčom si družstvá dráhy vymenia. Spočítava sa suma nahratých bodov za troch hráčov na obidvoch dráhach. Minimálny počet hráčov v družstve sú dvaja hráči, pričom za tretieho sa nepočítajú žiadne body. Jeden hráč za družstvo hrať nemôže. Striedať je povolené 2 hráčom a to len po 1 hre. Počas hry je striedanie nepovolené!!!!!
– družstvo – môže mať na súpiske max. 9 hráčov. V priebehu súťaže je možné dopisovať hráčov na súpisku, do stanoveného max. počtu
– pred začiatkom zápasu je povolený 5 min. tréning
– handicap – ženám, seniorom nad 75 rokov a juniorom do 18 rokov je priznaný HANDICAP vo výške 5 bodov na hru. Hráčom /kám do 12 rokov je priznaný HANDICAP vo výške 10 bodov na hru
– zápisy o stretnutí si vedú a kontrolujú kapitáni družstiev a podpismi potvrdia dosiahnutý výsledok. Pripomienky alebo sťažnosti musia takisto podpísať obaja kapitáni hrajúcich družstiev
– družstvá musia striktne dodržiavať časový rozpis zápasov, Nie je žiadna čakacia doba, takže pri prítomností 2 hráčov, musia začať s dvomi a tretí hráč ak príde, môže nastúpiť až v druhej hre!!!

4. OCENENIA

– po ukončení MBL budú ocenené prvé tri družstvá. Prvé družstvo obdrží aj putovný pohár MBL. Ocenené bude aj 5. miesto Prezidentským pohárom
– v jednotlivcoch budú ocenení po skončení oboch častí:
– najlepších 3 hráči v oboch kategóriach podľa priemeru (musí mať odohraných aspoň polovicu). Ocenený bude aj najvyšší náhod

5. OSTATNÉ USTANOVENIA

– rozpis zápasov bude uverejnený na webstránke http://mblhlohovec.sk/
– propozície súťaže sú uverejnené takisto na webstránke , alebo k nahliadnutiu u prezidenta súťaže


Propozície Mestskej bowlingovej ligy 2017/2018 (MBL) ..