MBL


Propozície Mestskej bowlingovej ligy 2012/2013 (MBL) ..1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

– usporiadateľom MBL je Hotel Jeleň s.r.o
– prezidentom MBL je Tibor Wesolowski a výbor tvoria: Legerský Branislav, Chmelka Miroslav, Kozák Ján, Šefraník Zdeno, Králič Milan, Suchánek Ivan. Barek Milan
– hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SbwZ, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke
– hrá sa podľa týchto základných propozícii. V prípade nezrovnalosti alebo nejasného výkladu niektorých z pravidiel rozhoduje verdikt prezidenta MBL a ten je nemenný.
– v prípade vážnej neočakávanej udalosti ( zatvorenie herne atď,), zvolá prezident súťaže stretnutie kapitánov družstiev.

2. PODMIENKY ŠTARTU

MBL je dlhodobé podujatie hrané v termínoch september – február – základná časť marec – máj - nadstavbová časť
- hrá sa v bowlingovej herni v priestoroch Hotela Jeleň
– hracím dňom je pondelok od 16,00 do 21,00
– MBL je súťaž amatérskych 3-členných družstiev. Hráči musia byť napísaní na súpiskách svojich družstiev. Zákaz hrania hráčov, ktorí sú registrovaní v SbwZ (extraliga, 1.liga).
– družstvo uhradením štartovného vyjadruje súhlas s pravidlami a týmito propozíciami.
štartovné: 130,- eur na družstvo (treba zaplatiť pred začiatkom 1 zápasu p. Kozákovi)
– pre všetky družstvá sú vypísané termíny zápasov záväzne,neexistuje náhradný termín!!! V prípade,že sa družstvo zápasu nezúčastní, bude mu zápas kontumovaný. + pokuta 10 Eur. Do herne je potrebný príchod 10 min pred termínom zápasu.

3. HRACÍ SYSTÉM

– ZÁKLADNÁ ČASŤ -
24 družstiev - vyžrebované čísla:
1 LAKY TEAM
2 CAMEL
3 DEICIDE
4 POSTAVIČKY
5 ŠTAMGASTI
6 HKM
7 CIBAK TEAM
8 HOTEL JELEŇ
9 SUGO TEAM
10 NAČO KUKÁTE
11 REAL
12 BACIGALA TEAM
13 NO COMMENT
14 Z@AVINÁČ
15 KRÁTKY PROCES
16 SOROŠ
17 HALIGALES
18 B-TEAM
19 NEPOČUJÚCI TEAM
20 JUNIOR
21 OTC
22 BMW INVEST
23 BOWLINGRIDERS
24 MIX

– družstvá odohrajú zápasy medzi sebou systémom každý s každým , t.j. 23 zápasov . Po odohraní základnej časti sa družstvá rozdelia v nadstavbe do dvoch skupín. Prvá dvanástka finálová, druhá o umiestnenie.
– nadstavba sa odohrá takisto systémom 1 zápas každý s každým t.j. 11 zápasov. V oboch skupinách sa družstvám vynulujú body. V tejto nadstavbe rozhoduje o celkovom umiestnení pri rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev, lepšie umiestnenie v základnej časti.
– pri rovnosti bodov na 12 a 13 mieste, rozhoduje celkový počet zvalených kolov/vyšší najvyšší náhod družstva/vyšší najnižší náhod družstva.
zápas – každý zápas sa hrá na dvoch dráhach. Vždy jedno družstvo na jednej dráhe. Po odohraní 10 frameov každým hráčom si družstvá dráhy vymenia. Spočítava sa suma nahratých bodov za troch hráčov na obidvoch dráhach. Minimálny počet hráčov v družstve sú dvaja hráči, pričom za tretieho sa nepočítajú žiadne body. Jeden hráč za družstvo hrať nemôže. Striedať je povolené 2 hráčom a to len po 1 hre. Počas hry je striedanie nepovolené!!!!!
družstvo> môže mať na súpiske max. 9 hráčov. V priebehu súťaže je možné dopisovať hráčov na súpisku, do stanoveného max. počtu. Prestupy hráčov sú možné iba do 31.12.2012
– pred začiatkom zápasu je povolený 1 tréningový frame.
handicap - ženám, seniorom nad 65 r., juniorom /kám do 18 rokov je priznaný HANDICAP vo výške 5 bodov na hru. Hráčom /kám do 12 rokov je priznaný HANDICAP vo výške 10 bodov na hru
– zápisy o stretnutí si vedú a kontrolujú kapitáni družstiev a podpismi potvrdia dosiahnutý výsledok. Pripomienky alebo sťažnosti musia takisto podpísať obaja kapitáni hrajúcich družstiev.
– družstvá musia striktne dodržiavať časový rozpis zápasov, Nie je žiadna čakacia doba, takže pri prítomností 2 hráčov, musia začať s dvomi a tretí hráč ak príde, môže nastúpiť až v druhej hre!!!
– v skupine o umiestnenie má prvá štvorka právo sa zúčastniť LIGOVÉHO POHÁRA 2013, ktorý sa bude konať po skončení MBL.

4. OCENENIA

– po ukončení MBL budú ocenené prvé tri družstvá. Prvé družstvo obdrží aj putovný pohár MBL.
– v jednotlivcoch budú ocenení po skončení oboch častí:
– najlepších 6 hráčov v oboch kategóriach podľa priemeru( musí mať odohraných aspoň polovicu hier z 68 = 34)
– najvyšší náhod
– skokan roka
– nováčik roka

5. OSTATNÉ USTANOVENIA

– rozpis zápasov bude uverejnený na webstránke www.bowling-hlohovec.sk, ako aj v bowlingovej herni
– propozície súťaže sú uverejnené takisto na webstránke ,alebo k nahliadnutiu u prezidenta súťaže.
– výsledky zápasov spolu s najlepšími hráčmi družstiev,budú zasielané do redakcii Fraštackých novín, www.hlohovec24.sk a na www.bowling-hlohovec.sk


Propozície Mestskej bowlingovej ligy 2012/2013 (MBL) ..