MBL


Propozície Mestskej bowlingovej ligy 2011/2012 (MBL) ..1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

– usporiadateľom MBL je Hotel Jeleň s.r.o
– vedúcim MBL je Tibor Wesolowski a výbor tvoria: Knotek Robert, Chmelka Miroslav, Kozák Ján, Šefraník Zdeno, Slovák Peter, Suchánek Ivan.
– hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SbwZ, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke
– hrá sa podľa týchto základných propozícii. V prípade nezrovnalosti alebo nejasného výkladu niektorých z pravidiel rozhoduje verdikt vedúceho MBL a ten je nemenný.
– v prípade vážnej neočakávanej udalosti ( zatvorenie herne atď,), zvolá vedúci súťaže stretnutie kapitánov družstiev.

2. PODMIENKY ŠTARTU

MBL je dlhodobé podujatie hrané v termínoch september – február – základná časť marec – apríl - nadstavbová časť
- hrá sa v bowlingovej herni v priestoroch Hotela Jeleň
– hracím dňom je pondelok od 16,30 do 20,40
– MBL je súťaž amatérskych 3-členných družstiev. Hráči musia byť napísaní na súpiskách svojich družstiev. Zákaz hrania hráčov, ktorí sú registrovaní v SbwZ.
– družstvo uhradením štartovného vyjadruje súhlas s pravidlami a týmito propozíciami.
štartovné: 120,- eur na družstvo (treba zaplatiť pred začiatkom 1 zápasu p. Kozákovi)
– pre všetky družstvá sú vypísané termíny zápasov záväzne,neexistuje náhradný termín!!! V prípade,že sa družstvo zápasu nezúčastní, bude mu zápas kontumovaný. + pokuta 10 Eur. Do herne je potrebný príchod 10 min pred termínom zápasu.

3. HRACÍ SYSTÉM

– ZÁKLADNÁ ČASŤ -
20 družstiev - vyžrebované čísla:
1 BMW INVEST
2 CIBAK TEAM
3 REAL
4 POSTAVIČKY
5 DEICIDE
6 HALIGANDA
7 ŠTAMGASTI
8 OTC
9 HKM
10 B – TEAM
11 Z@VINÁČ
12 SOROŠ
13 NEPOČUJUCI TEAM
14 OUTSIDER
15 KRÁTKY PROCES
16 BACIGALA TEAM
17 SUGO TEAM
18 HRBATA
19 THE GALES
20 LAKY TEAM

– družstvá odohrajú medzi sebou systémom každý s každým , t.j. 19 zápasov . Po odohraní základnej časti sa družstvá rozdelia v nadstavbe do dvoch skupín. Prvá desiatka finálová, druhá o umiestnenie.
– v nadstavbe sa odohrá takisto systémom 1 zápas každý s každým t.j. 9 zápasov. V oboch skupinách sa družstvám vynulujú body. V tejto nadstavbe rozhoduje o celkovom umiestnení pri rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev, lepšie umiestnenie v základnej časti.
– pri rovnosti bodov na 10 a 11 mieste, rozhoduje celkový počet zvalených kolov/vyšší najvyšší náhod družstva/vyšší najnižší náhod družstva
– zápas – každý zápas sa hrá na dvoch dráhach. Vždy jedno družstvo na jednej dráhe. Po odohraní 10 frameov každým hráčom si družstvá dráhy vymenia. Spočítava sa suma nahratých bodov za troch hráčov na obidvoch dráhach. Minimálny počet hráčov v družstve sú dvaja hráči, pričom za tretieho sa nepočítajú žiadne body. Jeden hráč za družstvo hrať nemôže. Striedať je povolené 2 hráčom a to len po 1 hre. Počas hry je striedanie nepovolené!!!!!
– družstvo môže mať na súpiske max. 9 hráčov. V priebehu súťaže je možné dopisovať hráčov na súpisku, do stanoveného max. počtu, ale len do 14 kola zákl. časti .
– pred začiatkom zápasu je povolený 1 tréningový fram.
– handicap - ženám, seniorom nad 65 r., juniorom do 18 rokov je priznaný HANDICAP vo výške 5 bodov na hru.
– zápisy o stretnutí si vedú a kontrolujú kapitáni družstiev a podpismi potvrdia dosiahnutý výsledok.
– družstvá musia striktne dodržiavať časový rozpis zápasov, Nie je žiadna čakacia doba, takže pri prítomností 2 hráčov, musia začať s dvomi a tretí hráč ak príde, môže nastúpiť až v druhej hre!!!
– od 5. kola musia mať družstvá jednotlivé úbory!!!!
– v skupine o umiestnenie má prvá šestka právo sa zúčastniť LIGOVÉHO POHÁRA 2012, ktorý sa bude konať po skončení MBL.

4. OCENENIA

– po ukončení MBL budú ocenené prvé tri družstvá. Prvé družstvo obdrží aj putovný pohár MBL.
– v jednotlivcoch budú ocenení po skončení oboch častí:
– najlepší hráč podľa priemeru( musí mať odohraných aspoň polovicu hier z 56= 28)
– najvyšší náhod
– najlepšia žena podľa priemeru( takisto pravidlo 56= 28)

5. OSTATNÉ USTANOVENIA

– rozpis zápasov bude uverejnený na webstránke www.bowling-hlohovec.sk, ako aj v bowlingovej herni
– propozície súťaže sú uverejnené takisto na webstránke ,alebo k nahliadnutiu u vedúceho súťaže.
– výsledky zápasov spolu s najlepšími hráčmi družstiev,budú zasielané do redakcii Fraštackých novín a na www.bowling-hlohovec.sk


Propozície Mestskej bowlingovej ligy 2011/2012 (MBL) ..